Chainless-software-engineering

/ HVAC installaties

WAAR DOET EEN HVAC INSTALLATIE?

De term HVAC is een afkorting voor de Engelse termen Heating, Ventilation en Air Conditioning. Een HVAC installatie regelt het klimaat binnen een gebouw. HVAC installaties zorgen voor een prettig leef-, leer en werkklimaat, door het automatisch regelen van warmte, ventilatie en frisse lucht. HVAC installaties regelen een goede klimaatbeheersing. Voor een prettig en gezond leefklimaat.

WAAR STAAT DE TERM HVAC VOOR?

HVAC installaties Chainless

GEZOND EN COMFORTABEL LEEFKLIMAAT

Met de hulp van HVAC installaties worden gebouwen worden steeds slimmer. Met meet- en regeltechniek wordt het klimaat in een woning of kantoor in de gaten gehouden. Meetapparatuur monitort continu de temperatuur en de luchtvochtigheid in een ruimte. Op basis van de meetgegevens wordt de installatie aangestuurd.

Een juist afgestelde HVAC installatie zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De installatie conditioneert de lucht, koelt of verwarmt deze en zorgt voor de juiste vochtigheidsgraad.

SLIMME SOFTWARE OPLOSSINGEN

Chainless ontwikkelt slimme software oplossingen voor gebouwbeheer en HVAC installaties. We realiseren koppelingen tussen systemen op basis van verschillende protocollen. Zo kunnen we bijvoorbeeld automatisch zonneschermen laten zakken als door de kracht van de zon een ruimte te warm wordt. Als er veel mensen in een ruimte zijn, blijft de temperatuur en luchtvochtigheid constant.

DE CHAINLESS SENSE

Een van die slimme oplossingen is de Chainless Sense. Een apparaatje dat je op een bureau kunt zetten en dat het klimaat in een ruimte in de gaten houdt. Het meet waarden als temperatuur, CO2, lichtintensiteit, geluidsdruk en de luchtvochtigheid. Aan de hand van ingestelde grenswaarden, weet de Sense of het klimaat voldoet aan de gestelde normen. Door de kleur die het apparaat laat zien, weet je of het goed zit met het het binnenklimaat. Groen geeft aan dat de leefomgeving veilig en gezond is. Bij rood is dat niet het geval en moet er actie worden ondernomen.  

De gemeten worden waarden kunnen worden uitgelezen via een app op je smartphone en daarmee kunnen gebouwbeheersystemen worden geoptimaliseerd en aangestuurd. 

HVAC-installaties Chainless Sense
Video afspelen over HVAC-installaties Chainless Sense
Chainless bedenkt innovatieve en merk-onafhankelijke oplossingen vanuit de behoefte van de opdrachtgever. Zo zit u niet aan dure en onnodige licenties vast.

Meer weten over de innovatie oplossingen van Chainless?

LUCHTBEHANDELINGKAST

Een belangrijk onderdeel voor een optimale klimaatbeheersing is de luchtbehandelingskast. In deze kast wordt de lucht behandeld en het klimaat in een gebouw constant gehouden. Elektronica en software monitoren continu de gewenste temperatuur en luchtvochtigheid en grijpen direct in als dat nodig is. Behandelde lucht wordt via een kanalensysteem door het gebouw verspreid en via roosters een ruimte ingeblazen. De luchtbehandelingskast zorgt er ook voor dat er geen overdruk in een ruimte ontstaat.

Luchtbehandeling zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om te luchten door ramen en deuren open te zetten. Zo blijft het binnenklimaat steeds op hetzelfde niveau. Dat levert een grote bijdrage aan energiezuinige gebouwen. Moderne luchtbehandelingskasten kunnen zelfs energie terugwinnen waardoor het energieverbruik verder verlaagd kan worden.

HVAC installaties Chainless

/ INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

/ ONZE PARTNERS

/ OPDRACHTGEVERS WAAR WE GRAAG VOOR WERKEN

/ LAATSTE NIEUWS

Hieronder vind je het laatste nieuws en een overzicht van mooie projecten die we mochten
doen voor onze opdrachtgevers. Waaronder bijvoorbeeld het VU ziekenhuis in Amsterdam.