Chainless is vca gecertificeerd

/ Hoe Chainless omgaat met veiligheid

Het belang van veilig werken

Voor iedereen die werkt voor en bij Chainless is bewust omgaan met veiligheid erg belangrijk. We vinden het belangrijk om elkaar aan te spreken over hoe veilig we werken. Daarom krijgt het thema veiligheid aandacht in alle lagen van ons bedrijf, van de mensen die in het veld werken tot aan het management. Om veiligheid te waarborgen is Chainless zowel SCL als VCA gecertificeerd.

De Veiligheidsladder

SCL is de afkorting van Safety Culture Ladder. Een initiatief dat het bewust omgaan met veiligheid en veilig handelen stimuleert. Om zo onveilige situaties en incidenten met verzuim en schade als gevolg te voorkomen.

De Safety Culture Ladder, of in gewoon Nederlands, veiligheidsladder, is een instrument dat de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau brengt. Om in aanbestedingen en contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen is in de bouw de ViA afspraak gemaakt, de Veiligheid in Aanbestedingen.

De Safety Culture Ladder biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de bouw werkzaam zijn. Omdat veiligheid van iedereen is, wordt de hele keten erbij betrokken. Van opdrachtgever, opdrachtnemer tot aan leveranciers. Op dit moment is Chainless SCL trede 2 gecertificeerd. In 2023 willen we het volgende niveau bereiken; trede 3.

VCA gecertificeerd

vca chainless en veiligheidChainless is ook VCA* gecertificeerd. VCA is een afkorting van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen als de bouw om veilig en gezond hun werk te doen. Door een lijst met aandachtspunten en werkmethodes weten medewerkers hoe ze dit kunnen bereiken.

Veiligheid vinden we dus erg belangrijk. Met het VCA certificaat laten we zien dat we bewust omgaan met risico’s die ons werk soms met zich meebrengt. We merken ook dat steeds meer opdrachtgevers de voorkeur hebben aan VCA-gecertificeerde leveranciers, of een dergelijk keurmerk zelfs verplicht stellen.

/ INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

/ ONZE PARTNERS

/ LAATSTE NIEUWS

Hieronder vind je het laatste nieuws en een overzicht van mooie projecten die we mochten
doen voor onze opdrachtgevers. Waaronder bijvoorbeeld het VU ziekenhuis in Amsterdam.